Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Năm Đầu Tiên
Hậu cảnh của tấm ảnh là dãy trường "Tiểu Học Bổ Túc Ba Tri" (trước năm 1968)

ConDấu/TrườngTHBT


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket