Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

CựuHọcSinh/THBT GặpSau25Năm

Năm rồi từ Paris - France, Nguyễn Thị Kiều Hạnh và chồng là Vĩnh Tài cùng 2 con gái phải đình hoản chuyến du lịch Mỹ vì núi lửa bùng phát ở Iceland . Năm nay Kiều Hạnh đến Mỹ trước một tuần, bay thẳng đến Minnesota thăm gia đình Chung Hưng, bạn cùng quê và cùng cấp học ngày xưa tại trường Trung Học Ba Tri. Sau đó, Kiều Hạnh cùng Chung Hưng bay đến Texas thăm gia đình Trần Tuyên Thiên, cũng bạn cùng năm cùng trường- Hình ảnh dưới đây ghi lại cuộc gặp mặt sau 25 năm xa cách:

(Dịp nầy cũng gặp ÔB. Trần Bình Trọng từ Connecticut đến từ tuần trước)

Sau 4 ngày, Kiều Hạnh bay đến NewYork City gặp lại chồng con từ Pháp qua trong ngày ấyTrần Tuyên Thiên, Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Chung Hưng tại phi trường Dallas (DFW)


Cùng thầy Trần Bình TrọngCùng người Ba TriCùng vợ chồng Trần Thị Lệ Trinh (Chs/THBT) , ÔB. Trần Bình Trọng & gia đình Trần Tuyên Thiên
Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket