Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Thùng Quà Tặng

 
Thùng quà gồm :Măng Tre và Lá Sâm tự trồng của Ngô Kim Dung (Chs/Th Ba Tri 1965) từ Florida gởi làm quà thầy Trần Bình Trọng, Connecticut


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket