Thứ Tư, 4 tháng 2, 2009

Thư Khuyến KhíchWachenheim 02/ 2009.

Kính gởi thầy Trần Bình Trọng
Cựu giáo sư Trường Trung Học Ba Tri

Anh Trọng mến,

Nhờ có Yến, nhà tôi được đọc Website, nên tôi được biết tin vui là anh Trọng và các anh em dự định làm một Blog/Webside về Trường Trung Học Ba Tri.

Là một cựu đồng nghiệp của anh và các anh em, tôi thân mến chúc anh Trọng và các anh em phụ trách sẽ thành công tốt đẹp việc thực hiện Webside đó, cũng như thành công ở BenTreHome, BenTre BanHoc. Và cũng ước mong sao các trường Trung Học khác của tỉnh nhà như các trường Trung Học Giồng Trôm, Mõ Cày, Hàm Long, Bình Đại ...sẽ theo gương Trường Trung Học Ba Tri thực hiện một Website khác của trường mình cho vui. Cũng như anh Trọng và các anh em sẽ sẳn sàng hổ trợ các trường bạn về mặt kỷ thuật.

Tuy anh Trọng khiêm tốn nói là ít tư liệu về Trường Ba Tri, nhưng tôi thấy những tư liệu, hình ảnh trước và nay về trường sở, tiểu sử Trường, về các vị Hiệu Trưởng, Ban Giám Đốc đến danh sách các thầy cô giảng dạy ...đã thật đầy đủ.

Trường Trung Học Ba Tri có được cái thuận lợi hơn nữa là hầu hết các vị Hiệu Trưởng, Ban Giám Đốc trường, các thầy cô Giáo Sư, ngày nay dù ở nước ngoài hoặc ở quê nhà, đa số vẫn còn tại thế, và số anh em cựu học sinh của nhiều cấp lớp, nhiều thế hệ tiếp nối của trường từ ngày thành lập đến nay thật đông đảo, sẽ là nguồn tư liệu và nguồn kỷ niệm dồi dào, phong phú cho Website Trường Trung Học Ba Tri.

Ở tuổi về chiều của chúng mình và của các anh em cựu học sinh hiện tại, thường sống về các con cháu và về những kỷ niệm của thời niên thiếu nhiều hơn, thì những trang Website về bạn cũ trường xưa và có dịp ái hữu, tương trợ các thầy cô, các cựu học sinh khó khăn, trong phạm vi được rộng hơn; cũng là một trong những niềm vui tinh thần, anh Trọng ha.

Mến thăm anh Trọng và các anh em. Mến chúc anh Trọng và các anh em được nhiều sức khỏe

Thân mến, một đồng nghiệp cũ

Trần Kim Quế

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Tết 1972

Cảnh Múa Lân Tết 1972Đầu Lân Do Học Sinh Tự Tạo

TrườngĐìnhHè 1966

Trại Hè 1966Trường Đình (hậu cảnh trái)
Vỏ Ca đình An Bình Đông (hậu cảnh phải)

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket