Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Tết 1972

Cảnh Múa Lân Tết 1972Đầu Lân Do Học Sinh Tự Tạo

TrườngĐìnhHè 1966

Trại Hè 1966Trường Đình (hậu cảnh trái)
Vỏ Ca đình An Bình Đông (hậu cảnh phải)

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket