Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Thơ022- Nhìn Lại


Nhìn Lại

Nhập học trôi qua đã mấy tuần
Nhìn đàn cháu nhỏ nhớ thời xuân
Hồi chuông, hồi tưởng, hồi niên thiếu
Lối xóm, lối mơ, lối tuổi gần
Có cả chừng hư rồi hiện thực
Bao nhiêu đang rạng lại phù vân
Hồ như thử thách con thuyền mệnh
Vượt được sóng xô... giá biết ngần

NhàQuê Sep 08, 2012Bài Họa: ANH TÔI

Thắm thoát anh tôi đạt thất tuần
Qua rồi ngày ấy lúc còn xuân.
Áo quần tươm tất vào trường sớm
Giầy vớ sạch trơn bước lộ gần
Chồng vợ tảo tần luôn vượt khó
Cháu con hiếu thảo chẳng phân vân
Xa quê nghịch cảnh đành cam phận
Phụ mẫu đệ huynh...hiểu được ngần?

Minh Đồng


Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Thơ021- Thưa Ba,

Thưa Ba,

Thửa ruộng nhà mình xưa gieo mạ
Hôm ngang con thấy ai cất nhà
Đất chẳng bán buôn mà đổi chủ
Nhớ về công khó mấy xót xa

Cảnh vật bây giờ có đổi thay
Vẫn nhớ như in ... nhớ những ngày
Nhớ cả mồ hôi từng đổ xuống
Cho mạ xanh ngời ... lúa vươn vai

Mỗi lụi một đầu hai bó nặng
Vai tê cổ rụt mặc ai cười
Con phụ tha dần... chờ nước thuận
Theo đàn mạ kết thả trôi xuôi

Thấm thoát đến hồi gió chướng non
Hóa thân lúa mới hạt no tròn
Bữa cơm lễ tạ... ơn mùa vụ
Hương tỏa thơm hoài theo bước con

NhàQuê Sep 07, 2012

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

TMĐ010- Dáng Ngọc Còn Nguyên


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket