Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Trường Tiểu Học BA TRI


Ảnh Trường Tiểu Học Ba Tri, Giai Đoạn Đầu Trường Trung Học Đã Học Nhờ Ở Các Phòng Ốc Nầy. Ngày Nay Đã Hoàn Toàn Phá Bỏ, Lập Thành Công Viên

(Cám Ơn Mr. Trần Kim Hùng-France Gởi Hình & Ái Hoa, Ái Châu Minnesota Chuyển)

Cổng Trường

Dãy Chánh


Dãy Trong (xưa lợp lá, sau đó lợp tôn trước khi lợp ngói)Tầng Trên Dãy Lầu


Nhìn Từ Cổng Vào

Giờ Ra Chơi
Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket