Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

Họp Mặt Ngắn


Hàng sau: Võ Thị Nguyệt Anh, Vũ Huệ Thanh, Lâm Thị Ngọc Huy,Trần Thị Sương, Ngô Kim Dung, Trần Thị Long Hữu, Huỳnh Thị Cúc, Trần Thị Thanh Thủy, Cao Thị Dung, Lê Văn Tại, Triết (?), Lê Văn Tửu


Hàng trước: Phùng Thị Kim Anh,Tăng Thuận, X, Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, Cô Nguyễn Thị Hai, Cô Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Xinh, Nguyễn Thị Thẩm, ----Thoi loi 1 mình: Võ Văn Bốn


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket