Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

PHÂN ƯU: Thầy HUỲNH THÀNH THỚI

Nhận Được Tin:

Thầy


HUỲNH THÀNH THỚI


(Thúc Phụ Thầy HUỲNH THÀNH CÔNG)

Cựu Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Ba Tri --- Cựu Huấn Luyện Viên Thể Dục Trường Trung Học Ba Tri.


Vừa Mãn Phần Tại Sydney, Australia, Thọ Ngoại Cửu Tuần.BenTreHome-Net,

Cựu Giáo Sư & Phụ Huynh Học Sinh Trung Học Ba Tri,

Cựu Học Sinh Trung Học Ba Tri Các Thế Hệ

& Các Thân Hữu Của Gia Đình Thầy , Đồng:*** Cầu Nguyện Hương Linh Người Quá Cố An Vui Miền Lạc Phúc ***

*** Chia Buồn Cùng Tang Quyến và Các Con Cháu Của Thầy Nguyên Là Cựu Học Sinh Trung Học Ba Tri ***
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (10)


Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (10)Cô CHÂU THỊ NGUYỆT (Sử Địa)Cô DƯƠNG THỊ MINH NGỌC (Văn)
Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (9)


Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (9)Thầy Cựu Hiệu Trưởng LÊ VĂN HOÀNG (Văn)


Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (8)

Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (8)
Thầy Cựu Hiệu Trưởng NGUYỄN TRƯỜNG CHẤNG (Toán)

Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (7)


Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (7) 


Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (6)

Chs/TrungHọcBaTri68-75 Họp Mặt (6)

Cô NGUYỄN THỊ NGỌC MAI (Văn)
Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket