Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

CẢM TẠ TỪ GIA ĐÌNH: BÀ NGÔ THỊ ANH

CẢM TẠ


Gia đình Người Quá Cố


Cụ Bà


NGÔ THỊ ANH


Xin gởi lời Cảm Tạ nầy đến:- Ban Trị Sự Chùa QUAN THẾ ÂM, San Jose, California -

- www.bentrehome.net, Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Kiến Hòa -

- Gia Đình Thầy TRẦN KIM QUẾ, Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Kiến Hòa, Germany -

- Ông Bà BÙI ĐỨC LỨT, Cựu Phó Quận Trưởng Hành Chánh Quận Ba Tri, Kiến Hòa, California-USA -

- Cựu Giáo Chức Trường Trung & Tiểu Học Ba Tri -

- Cựu Học Sinh Trung Học Ba Tri Thân Hữu Các Thế Hệ -

- Quý Đồng Hương Ba Tri Hải Ngoại -

- Hội Nhiếp Ảnh Sacramento, California, USA -

- Hội Nhiếp Ảnh San Jose, Bắc California, USA -

- Nhiếp Ảnh Gia THÁI ĐẮC NHÃ, Los Angeles. California, USA -

- Hội Cựu Không Quân/QLVNCH Florida, USA -

- Gia Đình Cố Đại Tá Quân Cảnh NGUYỄN VĂN PHƯỚC, California, USA -

- Gia Đình Dì Dượng NGÔ VĂN MINH -

- Đại Diện & Gia Đình Cố Đại Tá HỒ NGỌC CẨN -

- Thân Bằng Quyến Thuộc Quốc Nội -

(Đã cầu nguyện lễ tế nơi quê nhà)

- Gia Đình Họ LÊ Bến Tre và Hoa Kỳ, Thông Gia (Gia Đình anh chị Lê Minh Đạt-Kim Dung) -

- Gia Đình Họ HUỲNH Hoa Kỳ, Thông Gia ( Gia Đình Huỳnh Công Bửu-Ngô Thị Lệ)

- Các Anh Chị Trong Gia Đình Bác TRẦN KIM GIÁC, Âu Dược Ba Tri Trước Đây -

- Các Anh Chị Gia Đình Bác CHÁNH, Canada Thân Hữu Của Gia Đình) -

- Gia Đình VẠN PHƯỚC, Los Angeles, USA -

- Gia Đình Cậu LÊ KIM CẨN, Nhà Thuốc Tây NHƠN HÒA, Ba Tri Trước Đây -


- Các chư vị mà chúng tôi ghi chép còn thiếu sót, chưa đầy đủ

.........................................................................


Đã đến viếng tang, tiễn đưa Linh Cửu, điện thoại, điện văn, Facebook, văn tế để phân ưu cùng đại gia đình chúng tôi.


Chúng tôi xin được Cảm Tạ tình nghĩa ấy và xin miễn thứ mọi thiếu sótGia Đình:

Trưởng Nữ NGÔ KIM DUNG và Gia Đình.

Trưởng Nam NGÔ CHÍ DŨNG và Gia Đình.

Thứ Nữ NGÔ THỊ THANH và Gia Đình.

Thứ Nữ NGÔ THỊ LỆ và Gia Đình.


ĐỒNG CẢM TẠ

Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket