Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thơ080- NGHỀ THỜI VỤ

NGHỀ THỜI VỤ


Hồi nẵm thất thời đi làm thợ đúc
Đang lúc các nơi rầm rộ đúc tượng dựng đài
Có chủ công trình muốn món quà đúc bằng vàng khối
Lão nhờ thẻo xén chỗ không cần... thành cũng kiếm chác lai rai

Khi đúc tượng đứng công viên lão vẫn thường suy nghĩ
Nên xây nghiêng có đường tháo tới hồ mương
Sợ đứng lâu có khi trục trặc
Nếu không khai sẽ trơn trợt mặt đường

Bốn triệu cô hồn thuộc thành phần ưu tú
Con cháu họ hàng bỗng chốc thành đại gia
Khi giàu có bèn học đòi văn chương nghệ thuật
Lão mở tiệm viết văn nhờ ... làm thơ mướn ... chúng gọi thăng hoa

Đồ đạc trong nhà phải thuộc hàng đẳng cấp
Lão chuyển nghề sang đẽo đá , trồng cây kiểng bonsai
Kiếm thầy học qua loa trở thành nhà phong thủy
Người tới thỉnh lời khuyên lấy hẹn dài dài

Đang ngon trớn lại nghe tin ba trợn
Chữ nghĩa xưa nay tính đem vô bảo tàng
Chắc kỳ nầy lão chuyển sang làm thợ đục
Đục bia tiến sĩ, bia mộ phần, đục cấp hàm trước những nhà quan

Nói đến đây nhớ hồi mới qua đến Mỹ
Ngồi đợi nghe nó gọi tên mình
Nó mở cửa văn phòng nói xí xô gì đó
Nó tới vỗ vai thằng Á Đông: ... Tao kêu mà mầy làm thinh

Sợ sau nầy thấy tên mình mà không biết
Lỡ đi chơi ngông hồn không đọc được bia chữ trên mả trên mồ
Đang thi sĩ văn nhân bỗng trở thành người dốt
Biết đi mô !


NhàQuê Nov 29, 2017

Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket