Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Về BTH- ĐẠI CƯƠNG003

 SINH NHỰT BENTREHOME(BTH)

**

Phần tư thế kỷ dựng nên nhà
Trở ngại lần hồi gắng vượt qua
Bạn hữu ngày già rơi rụng bớt
Đồng môn thối chí nãn rời xa

Cũng chúc cho NGƯỜI được sống còn
Nhờ vào không ít tấm lòng son
Ba chìm bảy nổi ... bao cơn biến
Chí quyết buồm giong dạ chẳng mòn

Hằng năm sinh nhựt viết đôi lời
Góp tiếng dự phần tạo cuộc chơi
Sống được như vầy điều hãn hữu
Trường sinh khó thể … Thế đà vui !

Kiểm điểm từ khi ... hữu ích không
Tình bằng nối được giữa mênh mông
Dù sao cũng tạo niềm kiêu hãnh
Dâng tặng quê hương một tấm lòng

Phương tiện ngày thêm mỗi một nhiều
Cho rằng trang mạng đến hồi tiêu
Không đâu, mạnh yếu riêng từng loại
Khăn khó mặc lòng ... dạ chẳng xiêu
.
Đệ Tam Admin***: NhàQuê Feb 2020
.
***Đệ Nhất Admin: Nguyễn Đồng Danh, BenTreClub

***Đệ Nhi Adnim: Đỗ Quang Trọn BTH

***Đệ Tứ Admin: Trúc Giang

Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket