Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Về BTH- THỀ HỆ CHS/THBT1956- SÁNG LẬP BTH001

 SỔ ĐIỂM DANH


(Xếp theo thứ tự Tên)
Tại Hàng76
Huỳnh Ngọc Ảnh (TX,USA), Nguyễn Thị Kim Ảnh (Sài Gòn, VN),

Trần Văn Bế (TpBếnTre,VN), Phạm Duy Bình (1957, học nhảy, Tp Bến Tre)

Lê Kim Cẩn (Bảo Lộc,VN), Lai Văn Chấm (Mỹ Tho, VN), Nguyễn Trường Chấng (SàiGòn, VN), Nguyễn Trọng Chất (1957, học nhảy, Australia), Nguyễn Văn Chiu (1955, CA-USA), Nguyễn Hồng Côn (FL, USA), Nguyễn Thị Cụt (TpBếnTre,VN), Bùi Trọng Cường (Australia),

Nguyễn Ðồng Danh (Australia), Nguyễn Ngọc Điện (Châu Thành, BếnTre,VN), Nguyễn Ngọc Ðiệp (FL,USA),Yên Thị Ngọc Điệp (SàiGòn,VN)

Hạ Thị Gấm (SàiGòn, VN)

Nguyễn Văn Hai (CA,USA), Lê Tứ Hải (TX,USA), Nguyễn Trung Hậu (CA, USA), Nguyễn Văn Hẹ (TpBếnTre,VN), Ðỗ Văn Hoàng (TX,USA), Võ Kim Hồng (PA,USA), Nguyễn Phi Hồng (Châu Thành,BếnTre,VN), Trương Quốc Hồng-Nguyễn Thúy Huệ (CA,USA), Nguyễn Ðỗ Huân (Australia), Ngũ Kim Huê (TpBếnTre,VN) , Võ Thị Ngọc Huệ (NC,USA),

Nguyễn Thị Jacqueline (TpBếnTre,VN),

Nguyễn Thanh Khiết (TpBếnTre,VN), Nguyễn Văn Kiệu (PA, USA), Trần Văn Ký (TpBếnTre,VN),

Đỗ ... Lan (Australia), Huỳnh Thanh Lê (Lương Quới, Bến Tre), Nguyễn Duy Liêm (Germany), Nguyễn Hiếu Liêm (FL,USA), Nguyễn Thanh Liêm (TpBếnTre,VN), Phan Văn Ly (Phong Mỹ, Giồng Trôm, BếnTre)

Trần Thị Manh Manh (VA,USA), Phạm Công Minh (TpBếnTre,VN),

Dương Thành Năm (GA,USA), Trần Kiều Nga (CA,USA), Nguyễn Văn Ngọ (Utah, USA), Nguyễn Văn Niêm(PA,USA),

Nguyễn Trọng Phẫm (Australia), Hồ Văn Phước (TX,USA), Nguyễn thị Phượng (CA,USA),

Lê Xuân Quang (CA,USA),

Trần Thị Sáng (FL,USA), Lê Văn Sâm (MỹTho,VN), Nguyễn Văn Sơn (Bình Dương,VN), Nguyễn Văn Suốt (Mỏ Cày Bắc, BếnTre,VN),

Trần Văn Tài (SàiGòn,VN), Huỳnh Văn Tánh (TpBếnTre,VN), Nguyễn Bá Tải (TpBếnTre,VN), Hồ Nguyệt Tâm (Bến Tre, VN), Huỳnh Ngọc Thạch (NY,USA), Ðỗ Thế Thanh (OR,USA), Huỳnh Thị Thảo (Cần Thợ VN), Lê Tấn Thiện (Australia), Nguyễn Văn Thôn (TpBếnTre,VN), Nguyễn Văn Trai (SàiGòn,VN), Phạm Thành Trí (Mỏ Cày Bắc, BT,VN), Võ Thị Triệu (WA,USA), Dương Văn Trinh (MN,USA), Trần Bình Trọng (CT,USA),Phan Thế Trung (1957, học nhảy, Ontario-Canada) Trần Văn Tự (CT,USA), Lê Thị Tươi (NY, USA)

Lê Văn Ửng (SàiGòn,VN),

Phan Thanh Vân (1955, Tp Bến Tre), Kim Sơn Việt (OK,USA),

Trần Văn Xuân (TpBếnTre,VN),

Lê Thị Hồng Yến (England)


Không Nhận Được Tin96
Mã Be, Trần Văn Be, Nguyễn Văn Bé, Huỳnh Văn Bến, Huỳnh Thị Biếu

Võ Thị Ấu Cảnh, Huỳnh Công Chánh, Hồ Ngọc Châm, Trần Minh Châu, Phan Ngọc Châu (1957, học nhảy), Mai Kế Chí, Huỳnh Văn Chiến, Hà Văn Cho, Nguyễn Văn Chơi,

Nguyễn Ngọc Diêu, Bùi Thị Kim Dung, Võ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thi Dung, Đinh Thị Anh Đào, Nguyễn Tấn Đua,

Nguyễn Thị Thu Hà, Huỳnh Minh Hải, Nguyễn Thanh Hải (tư thục vào),Nguyễn Văn Hải, Huỳnh Khắc Hiệp, Triệu Văn Hoa, Nguyễn Thanh Hòa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Hùng (Paul),

Nguyễn Văn Kháng, Trần Văn Khoái, Lưu Văn Kim,

Nguyễn Thị Lan, Lục Văn Lang, Nguyễn Văn Lâm, Đặng Cẩm Lệ, Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Phước Lộc, Lê Thị Lùn,

Hồ Văn Miễng,

Nguyễn Thị Kim Ngọc, Kim Ngọc, Nguyễn Văn Nghĩa (Chú Ía), Võ Văn Ngôn, Nguyễn Thị Ý Nhi, Nguyễn Thị Nhứt, Cao Ánh Nguyệt

Trần Trọng Phu, Đường Ngọc Phước, Võ Thị Phước, Nguyễn Thị Phượng (Pauline)

Lê Tấn Quang, Trần Thị Quang, Huỳnh Thị Quế

Đoàn Văn Ri, Phan Văn Ri,

Phan Công Sang (rổ), Trần Văn Sĩ, Trần Thị Sương (1955)

Huỳnh Tài, Trần Bá Tải, Lê Văn Tào, Lê Trung Tâm (1955), Nguyễn Văn Thạch, Doãn Văn Thanh, Trần Minh Thành, Lương Văn Thành, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Kim Thoa, Huỳnh Văn Thoàn (1955), Đặng Thành Thọ, Nguyễn Thị Thu, Lê Kim Thủy, .... Thủy (Bà Già Trầu), Nguyễn Sinh Tố, Nguyễn Tường Tri, Lê Văn Trọng, Trần Văn Trọng, Trần Kim Trung, ..... Hồng Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Tưng, Nguyễn Văn Tường,

Nguyễn Thị Út (Út xịt)

Trần Văn Vang, Bùi Thanh Vân, Phạm Thành Vẹn,

Nguyễn Thị Xê, Nguyễn Văn Xinh,

Đinh Thị Xuân, Đoàn Tiết Xuân (nam),

Dương (?) Thị Yến


Quá Cố46Nguyễn Thị Xuân Anh, Đặng Ngọc Ẩn, Hồ Văn Ẩn

Đinh Văn Ba, Hồ Văn Bạch, Võ Văn Biện, Huỳnh Thị Bọ,

Nguyễn Văn Cao, Phạm Cơ Cầu,

Huỳnh Đình Đại, Đào Phát Đạt, Phạm Kim Đê, Võ Hữu Đệ, Phan Thị Ngọc Điệp, Dương Minh Đức, Ngô Văn Đức

Trương Thị Ghết

Lê Văn Hai, Ngô Văn Hải, Phạm Thị Hạnh (1955 chuyển về trường), Hồ Hảo Hiệp, Nguyễn Minh Hoàng (1955), Đỗ Văn Hồng, Dương Văn Hưởng,

Lê Văn Khai,

Huỳnh Hoa Mộng,

Nguyễn Khương Nhàn, Nguyễn Văn Nhã, Nguyễn Văn Nghiệp, Huỳnh Thị Như Ngọc, Đặng Như Nguyễn, Đỗ Quang Nuôi,

Phạm Duy Khiêm, Nguyễn Thị Kim Kiều,

Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Văn Phụng, Huỳnh (Lê ?) Hữu Phước,

Hồ Ngọc Sánh,

Lê Thu Thiên, Lê Thị Thưởng, Phan Công Thượng, Nguyễn Phước Tồn, Đỗ Quang Trọn, Đỗ Quang Trượng, Võ Văn Trứ, ....

Nguyễn Công Vân


** Vì còn đang bổ túc, nên chưa xếp đều đặn !

Phần đông thuộc lớp đệ ngũ 3 trong 6 lớp đệ ngũ... của Niên học 1958 - 1959
HÌNH ẢNH


Xếp Thứ Tự Theo HỌ:Bác Sĩ BÙI TRỌNG CƯỜNG, Queenland, Australia, Sáng Lập Viên BTHDƯƠNG THÀNH NĂM (Năm Nheo), Georgia, USADƯƠNG VĂN TRINH, Minnesota, USAĐINH THỊ XUÂN,ĐỖ QUANG TRỌN, SàiGòn, ViệtNam, Sáng Lập Viên BTH, Admin
(Mãn phần 19-08-2014 tại Sài Gòn, Việt Nam)DƯƠNG VĂN HƯỞNG, Giao Long, Bến Tre, VN
Mãn Phần Năm 2011

Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket