Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Về BTH- THỀ HỆ CHS/THBT1956- SÁNG LẬP BTH002

 


Xếp Thứ Tự Theo HỌ:




HỒ NGỌC SÁNH, Cà Mau, Việt Nam
Mãn Phần Năm 2013




HỒ VĂN ẲN (Tường Lam), Missouri, USA



Bác Sĩ HUỲNH ĐÌNH ĐẠI, SàiGòn, Việt Nam
(Qua đời Nov 04, 2015, SàiGòn)



HUỲNH NGỌC ẢNH, Texas, USA



HUỲNH NGỌC THẠCH, NewYork, USA



HUỲNH VĂN TÁNH, Minnesota, USA



LAI VĂN CHẤM, Mỹ Tho, ViệtNam



LÊ KIM CẨN, Bảo Lộc, ViệtNam



LÊ TẤN THIỆN, Northern Territory, Australia, Sáng Lập Viên BTH



LÊ THỊ THƯỞNG, Bến Tre,Việt Nam
Mãn Phần Năm 2010



Xếp Thứ Tự Theo HỌ:




LÊ TỨ HẢI, Texas, USA



LÊ VĂN SÂM, Mỹ Tho, ViệtNam



NGÔ VĂN ĐỨC, Bến Tre, VietNam
Mãn phần Ngày 30-10-2016 tại Châu Hưng, Bến Tre



NGŨ KIM HUÊ, Bến Tre, VietNam



NGUYỄN BÁ TẢI, Bến Tre, ViệtNam



NGUYỄN DUY LIÊM, Germany



NGUYỄN ĐỒNG DANH, New South Wales, AUS,
Sáng Lập Viên BTH, Moderator, First Admin



NGUYỄN JACQUELINE, Bến Tre, VietNam



NGUYỄN HIẾU LIÊM (Liêm Mun), Florida, USA



NGUYỄN HỒNG CÔN, Florida, USA

Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket