Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

Về BTH- THỀ HỆ CHS/THBT1956- SÁNG LẬP BTH003

 Xếp Thứ Tự Theo HỌ:

NGUYỄN CÔNG VÂN,(Vân Bầu), Bến Tre, Việt Nam

Mãn Phần năm 2012
NGUYỄN KHƯƠNG NHÀN, Mỹ Tho, ViệtNamNGUYỄN NGỌC ĐIỆN, Bến Tre, ViệtNamNGUYỄN NGỌC ĐIỆP, Florida, USANGUYỄN NGỌC LIỄU, (con thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Trinh)NGUYỄN PHI HỒNG, Bến Tre, ViệtNamNGUYỄN PHƯỚC TỒN,Ban Mê Thuộc, Việt Nam
Mãn Phần năm 2010NGUYỄN THANH KHIẾT, Bến Tre, ViệtNamNGUYỄN THANH LIÊM (Chế Bồng Lai), Bến Tre, ViệtNam
NGUYỄN THỊ CỤT, Bến Tre, Việt Nam


Xếp Thứ Tự Theo HỌ:
NGUYỄN THỊ DUNG,NGUYỄN THỊ GẤM,NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, California, USANGUYỄN TRỌNG PHẨM, New South Wales, AustraliaNGUYỄN TRUNG HẬU, California, USANGUYỄN TRƯỜNG CHẤNG, SàiGòn, ViệtNamNGUYỄN VĂN CHIU, California, USANGUYỄN VĂN HAI (Hai Đen), California, USANGUYỄN VĂN HẸ, Bến Tre, ViệtNamNGUYỄN VĂN NIÊM, Pennsylvania, USA

Không có nhận xét nào:


Visitor Map

web stats
Bản Đồ Hành Chánh Ba Tri
Photobucket Photobucket
Không Ảnh Thị Trấn Ba Tri
Photobucket
Photobucket